Regionutmaningen

- företagande på lika villkor

All förändring börjar i fakta. Först när vi har kunskap om verkligheten kan vi förändra den. 

Varje region har sina egna utmaningar och förutsättningar för att skapa tillväxt, konkurrenskraft och lika möjligheter till företagande bland kvinnor och män.

Med Regionutmaningen.se vill Tillväxtverket ge dig en bild av hur företagandet ser ut i Sverige och i de olika länen. Du kan ta reda på hur stor andel av företagen som leds av kvinnor och män i din region, antalet sysselsatta i företagen och deras nettoomsättning. Du kan också ta reda på mer om nyföretagandet.

Ta reda på hur det ser ut i din region och sprid fakta, så fler får kunskap!

Välj ditt län